Bất khuất Hồng Kông

Posted: 11/10/2019 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

BẤT KHUẤT

Quốc Khánh ngày 1 tháng 10
dân Tàu mừng Lễ trừ người Hồng Kông
họ gỡ biểu ngữ chào mừng
dứt khoát tỏ thái độ KHÔNG cúi đầu

 
CHIẾN THẮNG

bị trói ngoặt cánh khủy tay
không hề khiếp phục trước loài chó săn
cô gái cũng thắng vinh quang
chính nỗi sợ hãi từng mang trong đầu!

 
CHÓ SĂN

theo lệnh chế độ lưu manh
công sai che mặt bạo hành người dân
lịch sử rồi sẽ sang trang
chúng mang nhục kiếp chó săn suốt đời

 
ĐỂU CÁNG

cấm dân che mặt giấu mày
nhưng dùng đạn khói hơi cay vòi rồng
chính quyền bất xứng Hồng Kông
chơi trò đểu cáng thật không thể ngờ!

 
QUỐC KHÁNH TQ Ở HỒNG KÔNG

trong dịp quốc khánh nước Tầu
khiêng quan tài giả với nhau tuần hành
có lẽ người dân Hồng Kông
muốn gửi thông điệp quốc tang dân quyền!

 
SỰ THẬT PHŨ PHÀNG

đấu tranh dân chủ Hồng Kông
Trump hứa với Tập sẽ không dính vào
với Trump, mậu dịch đi đầu
lão đâu cần biết khát khao dân quyền!

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.