Cảng thơm rồi sẽ giầu đẹp lại thôi

Posted: 11/10/2019 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Người em gái
xứ Cảng Thơm kia ơi
Quần áo, tóc tai
vô cùng à la mode
Cũng như bao nhiêu người Hong Kong khác
Em đã hiểu tự do
là lẽ sống ở trên đời

Dẫu quê em là Trung Hoa
của ngày xa xưa đó
Em đã nói trăm lần không
– em không phải là người Tàu
Người xứ Cảng Thơm vốn văn minh
và sống chết vì nhau
Đâu có giống bọn người
tham lam và vô cùng gian trá

Hai cánh tay thon
bị trói quặt ra sau
Khuôn mặt hiền lành
tỉnh bơ như đang ngồi trong lớp học
Không hề run sợ
không hề than khóc
Mặc lũ quỷ điên cuồng
muốn nuốt sống ăn tươi

Giông bão sẽ qua
Cảng Thơm rồi sẽ giàu đẹp lại thôi
Trời chẳng bao giờ phụ đâu
– những người tốt ở trên đời.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.