Tấm vé số xổ ngày ngày 30/4/1975

Posted: 11/10/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Tôi ra quầy bán vé
Chủ tiệm di tản rồi
Tôi nhìn tấm vé số
Tấm vé số nhìn tôi

Than ôi cái số trúng
Chết từ chưa ra đời
Cộng hòa như lá rụng
Tan nát rồi cha ơi!

Tôi giữ tấm vé số
Qua bốn bốn năm trời
Hôm nay tôi nhìn lại
Tôi như còn thấy tôi

Di tản không phương tiện
Mẹ tôi già ai nuôi
Em tôi còn dại quá
Lại hoang đàng ham chơi

Tôi mua tấm vé số
Hy vọng sẽ đổi đời
Đời đã đổi rồi đấy
Mũ tai bèo lên ngôi!

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.