Dấu chim trống đồng | Động đẫy buồn trăng | Ngun ngún

Posted: 16/10/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Dấu chim trống đồng

chim bay, chim ở
mặt trống đồng chạm hình chim
tất cả đều phải thở
dẫu đi hay ở
lồng trong mùi mẫn hương quê
dấu trống đồng từng trăn trở
chim lạc bay đi, thảnh thơi
còn chim ở. than ôi
lầm lũi thuở giờ, chưa nguôi
đuổi ác còn dang dở
nổi trống xưa, xoay xở tay dùi

 

Động đẫy buồn trăng

đi. buồn đẫy trăng
từ nỗi mất mát
quanh thân chẳng lành
nhục nhằn bất thiện
miền nam lộng lẫy
vô nghì giựt phăng
vỡ mộng thường hằng
động đẫy buồn trăng

 

Ngun ngún

ngã ngựa sa chân ruồng rẫy
ánh nhìn bỏ ghét động lây
trơ thân biết đâu nhờ cậy
cầm bất lực lậy tù oan

sóng xô sóng xô đồ thán
ngoái nhìn đất mẹ tan đàn
căn cước trổi từ lánh nạn
biết trổ ngang nhánh tự hào

bóng cối nhấp nhô vô đạo
ai đối nghịch, tặc liếc dao
nhốn nháo lao nhao cường hào
cứ bảo cờ đào sáng danh

dạo sa cơ, rừng bất hạnh
ngập đầu kể cả tuổi xanh
biết xuân đâu mà so sánh
lại bề mạn bắc lộng hành

cầm bất lực chạy như lánh
may mà hạnh ngộ bao dung
chạnh buồn đất cũ ngun ngún
trọ an nhiên sực rúng lòng

ôi, nhà cũ chẳng thiện chung!

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.