Từ chuyện rửa 1 triệu 8 tấn nhôm đến rửa nhục quốc thù

Posted: 31/10/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

1 triệu 8 tấn nhôm Trung cộng bí mật tràn vào Việt Nam
Thay vì rửa tiền, bọn Bắc Kinh tìm cách “rửa nhôm” tuồn sang Mỹ
Chúng đã từng rửa nhân dân tệ thành đô la, rửa 39 “thùng nhân” Việt Nam thành quốc tịch China ma quỷ
Chúng rửa luôn rồng Thăng Long qua hình dáng những con trùn

Chúng định rửa Càn Long để xóa sạch Quang Trung
Định rửa 4 000 năm văn hiến thành 1000 năm Bắc thuộc
Chúng ra lệnh cho bọn tay sai nội địa gọi chúng là người “nước lạ” thay vì gọi đúng “quân xâm lược”
Chúng biến đám Tướng hèn thành hình nộm Halloween ngay Quốc hội bù nhìn

Nếu Chúa Giê Su xuống trần để chấp nhận bị đóng đinh
Thì dân tộc Rồng Tiên cũng chấp nhận hy sinh để giữ giang sơn lần nữa
Ở đất nước này không có chuyện bọn tóc đuôi sam muốn rửa gì thì rửa
Ngược lại các triều đại cha ông đều dùng máu xương để rửa mặt anh hùng

Còn gò Đống Đa là còn bất tử những Quang Trung!

Bùi Chí Vinh
31-10-2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.