Chiều

Posted: 01/11/2019 in Ái Vân, Âm Nhạc, Dương Thiệu Tước, Hồ Dzếnh, Thơ

Dương Thiệu Tước

Thơ: Hồ Dzếnh; Nhạc: Dương Thiệu Tước; Tiếng hát: Ái Vân
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.