Halloween

Posted: 01/11/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Chúng ta – người Việt, những Kịch sĩ tuyệt vời
đến nỗi Anh-Cát-Lợi cũng phải ngã nón
với Co-Net Đông Lạnh ma trơi
từng bàn tay mằn mò bám víu tìm khe hở
Máu Máu 
những huyết thanh giọt khô đét cằn ngạt thở
vô vọng
nấm Mồ tập thể
ba-mươi-chín .Nhân
các chuyến Tuấn Mã
Còn kia Về đâu
Con Ma Sống gục đầu
dò thăm hỏi tin về những Con Ma Chết
Quả Bí Rợ ủng nước
người Nô lệ thời 4.0 làm Cu li “đi khắp Thế Gian”
gõ bên trong thùng Thép hoảng loạn la hét
– Vừng ơi, mở cửa…
Ha-llo-ween.

Lê Phước Dạ Đăng
Sài Gòn 31.10.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.