Trào phúng số 6

Posted: 04/11/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Tự tôi

tôi đá một cú
tự ngã
sóng soài
tôi nhử nhử nhún nhún
tự nhảy loi choi
tôi rống ca một bổn tự vỗ tay
lẹt đẹt
tôi chớp một bô hình tự sướng ngô khoai

 
Ngoẹo

tới ngoẹo giàn xay* phải ngoẹo đầu
thổ địa chặn lại hỏi đi đâu?
thưa tôi ngay thẳng giờ muốn ngoẹo
hiện đại mình một cuộc bể dâu

* một địa danh ở Huế

 
Nghiêng

đứng bóng. răng mình nghe chạng vạng
nồi niêu đinh tán lủng mất rồi
thúng mủng rề rà úp thân cụ
chút bẻo sính cường nỏ tới lui

 
Khòm

bác mẹ sinh ra tướng bạch hổ
lom khom cúi nhặt một đồng tiền
ê thằng cu tí sao mày dám
giựt sộp cơ đồ của tổ tiên

 
Chơi thảy bóng

tôi ném quả bóng vào tường
bóng dội ê mặt
tôi đặt quả bóng lên bụng
bóng nhảy cà tưng
tôi để quả bóng lên đầu
bóng gõ cà tang
tôi kẹp quả bóng giữa đùi
bỗng nghe hán(g) hóa
mũi dùi đâm tôi chí mạng

 
Bọn hề

bộ tịch hắn nom mắc cười
có lẽ chưa bao giờ ăn cà pháo
nên chưa hề biết cà rỡn
hãy ngước mặt lên mây nhìn rồng
trững pháo [huyền thoại lộn]
rồi rớt xuống nhập bầy vô tích sự

hết thảy bọn ta đều vô tích sự
thua chú thoòng thậm thụt bãi tư
chúng ta co vòi dốc lác
ăn không ngồi rồi vác like chạy rong
ga gẫm
một phây ha phây ba phây có bao giờ được toại lòng
hết thảy bọn ta
những tên hề thời đại khoát mặt nạ da người
gánh xiếc đã dời lên không trung
chỉ còn hắn ngồi dính đít trên đất
thủ kín như bưng
như loài rắn lục lẫn trong cây lá

Hoàng Xuân Sơn
9 tháng 8 năm 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.