39 | Non sông để lại

Posted: 06/11/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

39

nước Anh thì ở rất xa
trước đây đế quốc nay là anh em
đồng tiền kiếm được rất đen
những ngôi biệt phủ mọc lên quê nhà

đồng tiền ở xứ người ta
mình đem sinh mệnh thành ra của mình
một thời khói lửa điêu linh
một thời no ấm thanh bình là đây

04.11.2019

Non sông để lại

hoan hô rực rỡ vô cùng
thời tôi đang sống pháo bông tịt ngòi
non xanh nước biếc mà coi
cha ông để lại vẫn đòi máu xương
hoan hô rực rỡ phố phường
tiếng loa lảnh lót nông thôn lên đời
đàn con lang bạt muôn nơi
đọc dòng tin nhắn rụng rời phương xa

27.10.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.