Đao phủ Phùng Quán

Posted: 08/11/2019 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong
(Nhặt ý tùy bút Nghiện thơ của Nguyễn Quang Lập.)


Phùng Quán (1931-1995)

cầm dao phay đi quanh chiếu rượu
chỉ ai người ấy phải đọc thơ
nói thơ dở là đem xử trảm
các nhà thơ ngóng ngóng chờ chờ

nghe đọc xong phồng mang trợn mắt
hỏi mọi người có trảm được không
không không thơ hay ai cũng nói
tiếng cười vang vang khắp cả phòng

chiếu rượu ai cũng được tha chém
lại sướng đọc thơ mình oang oang
cái thời nghiện đọc thơ là thế
thoáng đã bao năm rồi xa xăm

nhà thơ không còn trên chiếu rượu
không còn lăm le con dao phay
hết nghe đọc thơ xong hỏi trảm
tha chém vì mấy tiếng hay hay

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.