Cô Út lìa quê

Posted: 11/11/2019 in Âm Nhạc, Doãn Hương, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Doãn Hương; Đệm đàn: Doãn Quốc Hưng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.