Chạy! | Ca dao mới

Posted: 11/11/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Chạy!

chạy chức chạy quyền
chạy tiền chạy bạc
chạy án chạy trường chạy gạo chạy giặc
chạy từ bắc vô nam
chạy từ hà nội hải phòng
chạy bằng tàu há mồm bằng máy bay
bằng ghe bầu
chạy từ đông hà quảng trị
chạy từ ban mê thuộc đà nẵng
từ xuân lộc từ bến bạch đằng
từ rạch dừa rạch giá
từ tòa đại sứ đeo càng trực thăng
chạy bằng đường bộ đường biển
chạy bằng tàu lớn tàu nhỏ
bằng ca nô
chạy qua mỹ qua âu
qua đài loan qua đại hàn
chạy vòng vòng qua tàu qua nga qua pháp qua anh
chạy bằng xe tải xe đông lạnh
chạy từ đời ông đời cha đời con đời cháu
chạy suốt đời suốt kiếp
mở mắt ra là chạy!

07.11.2019

Ca dao mới

ngày xưa “cạp đất mà ăn …
ngày nay cạp đất khối thằng giàu to
ngày xưa địa chủ buồn xo
ngày nay địa chủ tai to mặt dày !

ngày xưa “cạp đất mà ăn …
ngày nay cạp đất mặt rằn mặt ri
ngày xưa địa chủ hồn phi
ngày nay địa chủ gia phì ghế to !

06.11.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.