Nét chữ thương yêu

Posted: 21/11/2019 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Tôi từng dạy nhiều lớp, nhiều loại hình đào tạo: phổ thông trung học, đại học tại chức và nhiều lớp luyện thi…nhưng có một lớp học chắc cả đời này tôi không làm sao quên được: Lớp Bình Dân Học Vụ nơi mẹ tôi lần đầu tiên cầm cây bút…

NÉT CHỮ THƯƠNG YÊU

Năm xưa con còn bé
Mẹ dắt con đến trường
Nhớ làm sao buổi đó
Con cứ khóc đòi về

Năm tháng qua thật mau
Làm sao con quên được
Bao nhiêu lần ăn roi
Vì học bài không thuộc

Mẹ một đời cơ cực
Kĩu kịt gánh hàng rong
Chỉ mong sao con được
Cùng anh em đến trường

Nay con làm thầy giáo
Mẹ theo lớp bình dân
Trên bảng đen nhìn xuống
Con thấy lòng rưng rưng

Thương ơi bàn tay mẹ
Lần đầu tiên cầm bút
Vẽ không tròn chữ O.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Facebook Gia Nguyễn

Đã đóng bình luận.