Văn nghệ miền Nam | Những chiều gió bấc | Chết lâm sàng

Posted: 26/11/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Văn nghệ miền Nam

nam kỳ lục tỉnh phèn chua…
mùi câu vọng cổ nắng mưa đến giờ
cây bần cây mắm nên bờ
cây xoài cây mít con đò thủ thiêm
phù sa châu thổ nổi chìm
nước ròng nước lớn con bìm bịp kêu
sài gòn hủ tíu bún riêu
tiếng ca buổi sáng buổi chiều còn đây
đi về gò vấp mưa bay
hoàng oanh thanh thúy ai tày mai sau

18.11.2019

 

Những chiều gió bấc

những chiều gió bấc
áo tơi ngoài đồng
con cua con ốc
bếp ấm ngày đông

những chiều hun hút
gió reo trong hồn
chân đời chậm lụt
xa mờ cô thôn

17.11.2019

Chết lâm sàng

những cú mở miệng
sặc mùi tử thi
những cú nâng bi
dễ bị bò đá
những thằng láu cá
đã chết lâm sàng
những thằng sơn đông
được mùa nước lớn
đồ mi thấy ớn
giải này giải kia
mai mốt mộ bia
đề tên nhạt (nhạc) nhẽo!

16.11.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.