Học dzả | Đúng bầy vô ơn!

Posted: 04/12/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Học dzả

“sách quốc ngữ
chữ nước ta
con cái nhà
đều phải học” (*)

gã bạc tóc
học trường làng
thích lang thang
bài không thuộc
cái vần ngược
khó quá trời
đi khơi khơi
lên trên núi
bị nó xúi
ăn cứt gà
thành phá gia
mò xuống xóm
đi theo đóm
để ăn tàn
muốn cho sang
xưng học dzả!

(*) Bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa trước 1975

01.12.2019

Đúng bầy vô ơn!

vũng tàu có đường bacu
cha căng chú kiết lù đù nào đây?
hai ông quốc ngữ, mà bây
cũng la bai bải, đúng bầy vô ơn!

29.11.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.