Kẹt | Lợi thế

Posted: 13/12/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Kẹt

kẹt tiền kẹt bạc
kẹt rác kẹt rơm
kẹt cơm kẹt gạo
kẹt áo kẹt quần
kẹt quân kẹt úy
kẹt chị kẹt anh
kẹt đường kẹt sá
kẹt cá kẹt tôm
kẹt đầu hôm kẹt về sáng
kẹt hết đạn kẹt hết xăng
kẹt bến bạch đằng
kẹt tân sơn nhất
kẹt xấc bấc kẹt xang bang
kẹt ra ngoài đàng
kẹt xe chưa tới
kẹt kinh tế mới
kẹt nằm vĩa hè
kẹt hết ngo ngoe
cuối cùng kẹt lý lịch!

10.12.2019

 

Lợi thế

bị gậy là lợi thế
lê la quả đất này
chẳng còn gì để mất
hai bàn tay trắng đây

một trái tim mưng mủ
một đầu óc lừng khừng
cùi thì đâu sợ hủi
nên ăn nói tưng tưng

08.12.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.