Đi “bão” | Những ngày vác củi

Posted: 17/12/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Đi “bão”

đời tôi rất sợ bão bùng
nó đem đổ nát khốn cùng tang thương
huống hồ cờ quạt tai ương
banh vô chợ rẫy chấn thương sọ đầu
quê hương cứ lại lâu lâu
những cơn rồ dại trẻ trâu hãi hùng
cái nồi muốn bật nắp vung
bàn tay đậy lại bão bùng đi đâu!

12.12.2019

 

Những ngày vác củi

những ngày tôi ở trên rừng
đi kinh tế mới phừng phừng lá gan
những ngày tôi ở trên ngàn
sáng đi vác củi bước tràn qua khe
vợ con nheo nhóc não nề
nở đêm thức giấc tắc kè kêu vang
sách gì đã lật qua trang
một trang chới với bàng hoàng quá tay !

10.12.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.