Nỗi nhớ một góc vườn

Posted: 19/12/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Tôi thường sà vào Võng, mỗi lần đến
ở gốc Cây Khế
đong đưa
hưởng thú thần tiên ngây dại
Trời xanh nhìn qua khe Lá
bình yên
dung dị. 
hôm nào đó Tôi về
mươi năm
Khế già nua theo tuổi
gắn mề-đay đồi mồi
Võng cáo chung, mục rã
từng sợi nhỏ se xơ dừa
thời gian phi tang chôn lấp
những ô trời trên vòm cao dày hơn
Cây Khế lão.

Lê Phước Dạ Đăng
15.12.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.