Cá mập sông Cửu Long

Posted: 24/12/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Nhà văn Ngô Thế Vinh chuyển

Đã đóng bình luận.