Ngày về

Posted: 25/12/2019 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

mốt mai anh sẽ về thăm lại
dẫu xóm tàn khuya tắt ngọn dầu
dẫu con đường cũ người không tới
những dấu chân còn nghe ấm hơi.

dẫu khi anh trở về thăm lại
người đã theo thuyền bỏ bến xưa
hồn anh ngất lịm màu thu úa
mấy mùa đau. xót phận bao mùa.

từ dạo vườn cây ươm trái mới
môi người mật rót thảo thơm yêu
anh nghe ruột mát từng khúc ruột
ngờ đâu mới sớm đã tan chiều.

về lại nhìn nhau chắc thẹn mặt
bao lời thể nguyện kể như không
nỗi đau chất ngất thành ung nhọt
bó tay. thang thuốc. đợi phiêu bồng.

người có tin không sẽ một ngày
đất trời tan hết những oan sai
lân bang thôi hãy đừng khách lạ
buổi gặp vai kề chỉ mốt mai…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.