Mưa nắng quê nhà

Posted: 26/12/2019 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

rồi người đi một bóng chim trời
mù sương biển rộng khuất sông dài
chiều chiều mưa nắng trời cố quận
hỏi cánh chim trời sao biết bay

chiếc xe lăn về phía chiều tà
phải chi đời mình như sân ga
mai mốt người về còn gặp lại
chăng lẽ trể tràng cả kiếp sau

chiếc xe lăn về phía sương mờ
nhớ người vọc nước giỡn trăng chơi
đò ngang cam phận về bến khác
đò dọc một đời nước trôi xuôi

chiếc xe lần về phía bạc lòng
mưa đưa người về bên kia sông
một mai trở lại cầu thề hẹn
thời gian đâu theo nước ngược dòng

chiếc xe lăn về phía cuối đời
sao chăng quay về chốn năm xưa
năm xưa chồng vợ thời nghèo đói
sớt chia nhau mưa nắng quê nhà.

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.