Tết Dương Lịch | Trái cấm địa đàng | Tịch mịch

Posted: 02/01/2020 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Tết Dương Lịch

Đếm ngược: bốn, ba, hai, một, không
Giao thừa trẩy hội ôi chao đông!
Quảng trường nghìn nghịt người thanh tú
Đỉnh tháp cầu rơi lả tả bông *
Năm Mới chúc nhau niềm hạnh phúc
Rượu mừng cùng nhấp hương tình nồng
Hoa đăng rạng chiếu ngàn sao thắp
Rực rỡ trời đêm muôn sắc hồng

(*) bông giấy confetti

 

Trái cấm địa đàng

Anh ơi lửa sắp tàn rồi đó
Hãy mau châm thêm củi vào đi
Chọn khúc củi nào to nhất ấy
Rồi lại đây mình sẽ rù rì

Rồi thốt nhiên rơi vào tình huống
Nàng duỗi người mời mọc buông lơi
Biết phải làm sao? Tôi bối rối
Ngọn lửa tình bốc cháy tim tôi

 

Tịch mịch

Từ phong trần lạc bước
Về đâu chiều cuối năm
Buồn len vào hơi thở
Nỗi hàn vương chiếu chăn

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.