Điếu văn cho cụ Lê Đình Kình

Posted: 13/01/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Mây đen bao phủ Iraq, Iran
Nhưng mặt trời luôn tỏa sáng ở Đồng Tâm, Mỹ Đức
4 giờ sáng mặt trời nóng rực
1000 quân trang bị vũ khí từ dế đến răng tiêu diệt một cụ già

Cụ, họ tên Lê Đình Kình, 84 tuổi, tóc và râu lồng lộng trước phong ba
Sẵn sàng bẻ nạng chống trời bằng đôi chân Giao Chỉ
Đôi chân cắm sào nơi nào tại quê hương là nơi đó thành chiến lũy
Chiến lũy trước khi có những thuật ngữ “sân bay Miếu Môn, thương vụ Viettel, đất bạc đất vàng”

Cụ chưa xem phim MÁU THẮM ĐỒNG NỌC NẠN bao giờ nhưng cụ biết máu của sài lang
Máu của bọn lang sói thời Pháp hay thời này đều coi dân như thù địch
Chúng có thể đầu độc nước sông Đuống, sông Đà mà vẫn tại vị bình yên cười khiêu khích
Chúng có thể ảo thuật công ty Gang thép Thái Nguyên thành đống rác ngoại bang mà chỉ bị “cảnh cáo” nhẹ hều

Chúng còn lâu mới nghe tiếng dân kêu
Bởi vậy cụ phải chết để động lòng trời đất
4 giờ sáng cụ Lê Đình Kình hóa thân thành tượng đài của nhân dân, tượng đài được xây bằng nước mắt
Và mây đen bao phủ Đồng Tâm để kết liễu mặt trời …

Bùi Chí Vinh
11-1-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.