Hai mươi mốt tháng Chạp

Posted: 17/01/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

con đường oằn mình
cắn răng chịu đựng
ngã tư ngã năm
đỏ-xanh chết cứng

phố dậy từ khuya
trắng đêm mất ngủ
ngựa xe bộn bề
chen chằng hối hả

người tìm về quê
kẻ làm cửu vạn
lê lếch từng đoạn
trong, đục giòng đời

tựa như ma trơi
mờ mờ ảo ảo
nụ cười thiểu não
người nhìn mặt người

xuân ơi xuân ơi…

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.