Tranh không lời

Posted: 17/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui

Tranh được ” Special Mention Diploma ” năm 2008 ở Azerbaizan.


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.