Chuột. Và những máy động khác

Posted: 20/01/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Năm Chuột

Hoang mang với đá tai mèo
Ờ con chuột nhắt
Cứ trèo lên
Xem
A
Năm tí rồi sao? hèn
gì lũ nhỏ cứ bon chen
hà rầm
Mình cứ một tuổi
dập. bầm
vẫn xuân lai láng
còn hăm
động đình
Con chuột
Be bé
Xinh xinh
Xin đừng cắn cái dập dình
Nước
Nôi

 
Chạm

Xin vui lòng đừng đụng đến trạn bát
những con chuột có thể
bay ra ngoài hành tinh

 
Dấu chỉ

Nhấp chuột
Xưa rồi
Những ngón tay
Bên ngoài tụ điểm

 
Quá tải

Đừng gặm gạp chữ nghĩa
Coi chừng
Bội thu

 
Hai phía

Chuột đang bận tư tình
bàn phím bảo
anh cứ đi tự nhiên
không cần rón rén

 
Và ngựa
[viá, ăn theo]

Nhúc nhích ta. tưởng. hạ hồi
Dài chương phục hoạt
Đi đời phục viên
Cứ nằm yên đấy. nằm. yên
Đũa thần
Đuối mộng thiên tiên vỹ cuồng
Nao nao khi ngựa sổng chuồng
Đường mây dục tú hoành phương rập rờn
Bây -giờ -như -lôi -dây –cương
Lỏng
Buông tay khấu
Dặm trường
Ngu
Ngơ*

Hoàng Xuân Sơn
28/11/2019

* Tập Kiều

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.