La Maja Vestida | La Maja Desnuda | Hình như

Posted: 21/01/2020 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

La Maja Vestida (*)

em dựa lưng
trường kỷ dài
eo thắt gọn
xiêm áo bày nét che
thư thái ta
nắng rực hè
gam màu trắng
em cận kề rất lung

(*) Em Xiêm Áo, tranh Francisco de Goya

 

La Maja Desnuda (**)

đôi mắt ngó
rực thinh không
cong lũng nách
em chấm hồng ngực thơm
gối xô lệch
ngựa căng bờm
tìm suối mát
du khoái đơm mộng chờ

(**) Em Thân Trần, tranh Francisco de Goya
 

Hình như

hình như
em với riêng tôi
bừng nụ hé
tình về ngồi ở bên
hình như
mây
không gian yên
như cố quận
rất êm đềm xuân em

Vũ Hoàng Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.