Xuân nữ | Mưa | Cô liêu | Xa vắng

Posted: 21/01/2020 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Xuân nữ

Thấp thoáng kìa ai dạo phố hoa
Vóc dáng đài trang áo lượt là
Lung linh cánh bướm đường thêu nắng
Gót hài lướt nhẹ áng mây qua

 

Mưa

Che dù đi dưới mưa
Tí tách tiếng nhặt thưa
Dìu nhau mình khẽ bước
Nhịp luân vũ trong mưa

Chiều nay thôi cô liêu
Đón nàng tiên yêu kiều
Dừng chân nơi gác trọ
Không gian hết đìu hiu

Tựa sát, vai kề vai
Đôi mình tay đan tay
Đếm hoài không hết ngón
Mà lòng vui sướng thay!

Ngoài kia mưa vẫn rơi
Êm như điệu ru hời
Chơi vơi theo cung nhạc
Giong thuyền hồn ra khơi

 

Cô liêu

Một mình trong gác trọ
Mưa giăng sầu tái tê
Gió luồn qua khe cửa
Người đi sao chưa về?

Giọt mưa đang thấm ướt
Hay ngấn lệ vừa rơi
Biết người không trở lại
Hoang vu trong chiều đời

Thôi từ nay xa vắng
Đã nhòa nhạt bóng hình
Thanh âm người mờ khuất
Rơi vào cõi lặng thinh

 

Xa vắng

Tiếng lòng thôi thổn thức
Thanh âm nghe rã rời
Đèn khuya không chong nữa
Chút tình đã mù khơi

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.