Lào Cai đóng cửa khẩu ngưng nhập cảnh khứa Tàu

Posted: 28/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.