Tân sinh nghi hành

Posted: 04/02/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Hồi xưa ta viết sinh nghi hành
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Ngay ta khi viết bài in báo
Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt
Chén kiểu thường nghi kỵ chén sành

Ngày nay làm thơ sinh nghi hành
Hoàng Hạc Lâu mà tưởng “lầu xanh”
Trên trời đen kịt dơi Vũ Hán
Dưới đất Zombie vén bức mành
Gặp người cứ tưởng là “xác sống”
Bịt khẩu trang rồi vẫn thấy tanh
Sống chung với dịch càng… mắc dịch
Triều đình thì ngụy biện loanh quanh
Tàu “cha” lập bệnh viện dã chiến
Tàu “con” cũng bắt chước nhe nanh
Vua quan nước đến chân chưa nhảy
Khiến mỗi nhân dân tự cứu mình

Sinh nghi ta bỗng nhớ cụ Kình
Sống đã thiêng thì chết phải linh
Ngay Tết Canh Tý đổ mưa đá
Hà Nội sấm sét tựa u minh
Báo trước ngày tàn của bạo chúa
Chúa, Phật trên cao cũng bất bình
Con corona “cồ rổ ná”
Bắn rụng đầu đao phủ Bắc Kinh

Sinh nghi ta viết một bài hành
Cộng “tử” xong, rồi sẽ cộng sinh …

4-2-2020
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.