Vũ Hán | Phút ngỡ ngàng | Khỏi lo

Posted: 11/02/2020 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Vũ Hán

bạn bè rất muốn gặp nhau
cà phê cà pháo đã lâu còn gì
kẹt mùa Vũ Hán không đi
thôi thì đành phải cách ly. an toàn

05.02.2020
 

Phút ngỡ ngàng

em nhớ gì không luống cải vàng
xuân mùa mới nở nắng chứa chan
tôi vừa mới đó em mới đó
rộn rã tay nhau phút ngỡ ngàng

03.02.2020

 

Khỏi lo!

ta về nơi sằn dã
thở nhịp thở trong veo
ngày vui cùng cây lá
mới tối đã ngủ khèo!

nơi đây hóc bà tó
chẳng ma nào ghé thăm
khỏi lo khách Vũ Hán
chẳng cần mua khẩu trang!

02.02.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.