Tài xỉu | Cách ly

Posted: 19/02/2020 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Tài xỉu

thằng dưa hấu lâu lâu bị bóp cổ
phải than trời cầu cứu phải kêu la
làm nông nghiệp mà giống như tài xỉu
may thì nhờ rủi chịu úm ba la!

chơi tài xỉu chẳng may gặp tuấn khỉ
nơi thành đồng đất thép xứ củ chi
con bò đó một thời là lối thoát
bị mạng vong oan uổng lúc cấp kỳ!

những cánh rừng cũng luôn bị bóp cổ
những con sông khô kiệt hết phù sa
tội sông núi ngàn đời ôi tiên tổ
mai thì tài mốt xỉu úm ba la!

18.02.2020

 

Cách ly

mười ngày nay chẳng ra khỏi cổng
khách gần chẳng có khách xa không
chung quanh cây lá trời cao rộng
chợ búa chẳng thèm tránh đám đông

sáng bước ra vườn trà mấy đọt
trưa thời cắp rổ hái càng cua
gặp mùa ôn dịch tắm nước sả
ta ở một mình sướng như vua!

vua nhiều thê thiếp nhiều nguồn dịch
ta sống một mình khỏi khẩu trang
coi đi coi lại nơi sằn dã
chẳng có hơn thua được chữ nhàn!

13.02.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.