Đỏ

Posted: 27/02/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
Sau khi đọc bài Rượu đỏ của Cao Vị Khank trên trang Trần Thị Nguyệt Mai.

Tôi có bài rượu đỏ
Mà không dám rót mời
Bởi những câu thông tục
Bởi những lời tục dung

Cuộc đời luôn luôn có
Những khuôn phép bên lề
Rượu đỏ tôi cứ uống
Tôi vẫn cứ chưởi thề

Tôi mắng bọn nhà đỏ
Làm bẩn mắt màu đỏ
Mầu đỏ của hung tàn
Chỉ toàn máu và máu

Tôi vẫn mê rượu đỏ
Như những đoá hồng nhung
Vùi cơn say tận mạng
Trong những cuộc vô cùng

Với rưng rức bằng hữu
Trong vòng tay bao la
Tình đời. Và rượu đỏ.
Kệ tía bọn nhà đỏ

Hoàng Xuân Sơn
25/2/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.