Nghĩ tạp tháng Hai 2020

Posted: 28/02/2020 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

VÔ ÚY THÍ


Đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ (1928-2020)

đừng sợ bão táp hiểm nguy
đạo trí tuệ mới phát huy cứu đời
con thuyền chánh pháp tả tơi
tăng chúng phật tử quên lời ngài ban?

 
HỒN NHIÊN

chị yêu nhìn các nhi đồng
leo lên cây nhảy tắm sông đánh ùm
hồn nhiên chúng thật dễ thương
chị muốn nhập bọn tắm nhưng lớn rồi

 
CÔ GIÁO ĐỌC THƠ

để cô đọc thơ bò nghe
thơ nặn óc chẳng phải vè đâu nha
cánh đồng cỏ úa làng ta
có bò gặm cỏ biến ra xanh rì!

 
NHỆN ƠI!

quay đều một nhịp quay tơ
nhện ơi chúng tớ chẳng chờ mối ai
vì đêm khuya thoảng hương lài
rửa chân xong sẽ cả hai lên giường

 
ĐỪNG KỲ THỊ ĐỒNG BÀO

tôi cư ngụ vùng cách ly
không phải vi-rút đừng kỳ thị tôi
người bệnh cũng vẫn là người
huống chi cùng một giống nòi Việt Nam!

 
NGẬM HỜN

đánh giặc chung những chiến hào
chết mộ liệt sĩ bên nhau hàng hàng
ngậm hờn khi Đảng mưu toan
xóa trang sử chống xâm lăng đánh Tầu

 
NHỮNG CON SỐ

vi-rút viêm phổi cực hung
người bệnh người chết không ngừng gia tăng
ngoài số báo cáo nạn nhân
chỉ số đau khổ có cần thống kê?

 
CÁC QUAN ĐI CÀY

quay phim và chụp hình quan
đi cày ai cũng biết màn kịch thôi
nhấp trà lão bạn nhếch môi
phiền nhất là họ cứ lôi diễn hoài!

 
THỦY CHUNG

ngừng xe jeep trước cửa hàng
chàng mua vài thứ hỏi nàng vu vơ
yêu nhau từ đó đâu ngờ
chồng tù cải tạo vợ chờ thăm nuôi

 
90 NĂM CSVN

Đảng dối trá 90 năm
dùng bạo lực giết hại dân chống mình
sẵn sàng bán nước cầu vinh
dân tôi chịu án khổ hình mãi sao?

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.