Không còn trẻ nữa

Posted: 02/03/2020 in Âm Nhạc, Mỹ Ngọc, Phạm Anh Dũng, Phương Thảo

Phạm Anh Dũng

Lời: Phạm Anh Dũng & Mỹ Ngọc; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Phú Hùng; Tiếng hát: Phương Thảo

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.