Archive for the ‘Phương Thảo’ Category

Phạm Anh Dũng

Lời: Phạm Anh Dũng & Mỹ Ngọc; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Phú Hùng; Tiếng hát: Phương Thảo

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Trần Quang Lộc

phuong_thao-ngoc_le

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Phương ThảoNgọc Lễ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.