Phiêu bồng ca

Posted: 15/12/2012 in Âm Nhạc, Ngọc Lễ, Phương Thảo, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

phuong_thao-ngoc_le

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Phương ThảoNgọc Lễ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.