Cơn mưa buổi sáng | Bài hành cuối năm

Posted: 15/12/2012 in Nguyễn-Tư, Thơ

Nguyễn Tư

Cơn mưa buổi sáng

cua_nang-nguyen_tu
“Của nắng” – Tranh Nguyễn Tư

Mưa buổi sáng,
mà lòng tôi chiều …

Ở xa,
nên nhớ thương nhiều đến em!

Trời nào,
gọi là trời quên?

Nhớ nào,
là nhớ thương …
đền cho nhau ?

Một sợi mưa mau,
hai sợi mưa mau,

Sợi nào là sợi mưa đau,
trong lòng ?

Mưa bay,
ướt sợi tơ hồng,

Có người …
vẫn mãi nặng lòng thương em!
 

Bài hành cuối năm

Tặng: tôi

dan_chim_trang-nguyen_tu
“Đàn chim trắng” – Photo Nguyễn Tư

Tính sổ cuộc đời mà thống-hối,
Bàn tay không, vẫn chỉ là không?!
Dăm ba cuốn sách làm tay gối,
Vài chục bức tranh buồn mênh-mông !?

Tráng-sĩ ngày xưa là ly-khách,
Chừ – ta đi có mong ngày về,
Mấy chục năm trời trong xa cách,
Ta, có còn giữ vẹn lời thề ?!

Năm năm lửa đạn đời biên-trấn,
Tình nước non nằm giữa tâm can,
Lệ đá khô chảy thành từng ngấn,
Mà vẫn nghe lòng đất than-van !!

Sáng thức dậy trơng cơn ngái-ngủ,
Cầm nắm cơm lội miết trong rừng,
Tay súng gờm như con thú dữ,
Dù “thư-sinh bạch-diện” – đã từng ?!

Sáu năm tù, đổi thành “nợ máu”,
Tổ-quốc nào, ghi ơn tuổi xanh,
Biết bao kẻ chọn rừng nương-náu,
Gửi nắm xương tàn – ai vinh-danh?!

Đất nước này, là đất nước chung,
Sao ta vẫn thương nhớ vô-cùng,
Hay vì đã một thời góp máu,
Mà không mơ làm kẻ “anh-hùng”?!

Hôm nay – ngoài trời hoa tím nở,
Mùa Chúa sinh chuộc tội cho người,
Đôi tay rộng của Ngài vẫn mở,
Xin cho tôi một nửa môi cười !!

Nỗi lòng cố-quốc vời thương nhớ,
Biết bao giờ cho ta nguôi-ngoai ?!
Và – như trời đang mưa bụi bay,
Em cũng buồn như ta hôm nay !?

Nguyễn Tư
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh

Đã đóng bình luận.