Trong mùa Xuân lửa đỏ

Posted: 15/12/2012 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu Trầm Nguyên Minh

nguoilinhVNCH

Mùa xuân đến rồi đó
Cùng tiếng nổ quanh hồn
Tiếng gào la trước mặt
Tiếng gầm thét sau lưng
Loài hoa nào còn nở
Trong biển máu trùng trùng

Mùa xuân đến rồi đó
Em nhận diện ra chưa
Khuôn mặt nào hung hãn
Khuôn mặt nào dã man
Căn nhà kia đã cháy
Cùng với trái tim người
Muà xuân đến rồi đó
Bước vang động kinh hoàng
Tóc tuổi thơ đã dựng
Tay già nua rưng rưng
Cùng lưỡi dao chém tới
Ôi một trời đao binh

Mùa xuân đến rồi đó
Em đã thức tỉnh chưa
B.40 đã nổ
Thay tiêng pháo giao thừa
Và tiếng khóc đã cao
Thay lời kinh cầu nguyện

Mùa xuân đến rồi đó
Cùng nổi chết không rời
Quê hương ta thảm khóc
Quê hương ta tơi bời
Đứa em cười không tiếng
Người mẹ khóc không lời
Sỏi đá buồn máu đỏ
Ôi hận thù lên ngôi
Trong tình người đã mất

Mùa xuân đến rồi đó
Em tóc xỏa soi gương
Thấy ngày vỡ tan hoang
Thấy đêm đầy nước mắt

Mùa xuân đến rồi đó
Trên vai tình giá băng
Súng đã đưa tay chào
Bom đã gầm hạnh phúc
Đạn đã xé hình hài
Thôi cùng đường hy vọng
Thôi cùng đường tương lai ./

Chu Trầm Nguyên Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.