Bờ môi em và gió

Posted: 06/03/2020 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Phạm Việt

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phạm Việt
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.