Cần một cái pháp trường cát

Posted: 06/03/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Trước 1975 chỉ cần một thằng Tàu Chợ Lớn Tạ Vinh đầu cơ gạo đất Sài Gòn
Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ lập ngay pháp trường cát
Tuyên án tử hình rồi bắn ngay và luôn
Gạo từ đó ngập thị trường ào ạt

Sau 1975 cả một tập đoàn tội ác
Cướp đất Thủ Thiêm, đàn áp người nghèo
Những nông dân từng nuôi giấu Cách mạng ngày xưa đến bây giờ sáng mắt
Thèm một ông Nguyễn Cao Kỳ và cái pháp trường cát trong veo

Thèm, bởi “hết thời hiệu xử lý” xong là chúng lại lật kèo
Chúng lại giở trò “cứt trâu để lâu hóa bùn” giống quan thầy Trung Cộng
Chúng lại tàng hình như những con virus corona
Xét nghiệm âm tính dù bốc mùi “xác sống”

Hỡi Hải, hỡi Heo, hỡi đám lâu la mặt dầy bụng ỏng
Các ngươi có thể thoát lưới xà lim nhưng không thoát được lưới trời
Lò trên không đốt thì lò dân sẽ đốt
Củi từ đất máu Thủ Thiêm không dễ tắt khơi khơi…

6-3-2020
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.