Làm ác gặp ác

Posted: 09/03/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Ai chuẩn bị tuyên bố hết dịch
Trong khi hơn 80 quốc gia đang nhiễm dịch toàn cầu
Ai còn đi đầu trong việc bắt chước WHO đổi tên Corona Tàu thành Covid
Trong khi cả thế giới đều biết tỏng rằng virus ra đời từ cái lò Vũ Hán chứ sao !

Ai làm hết mình để bảo vệ bọn Tập, Mao
Bảo vệ bọn làm khô hạn Đồng Bằng Sông Cửu Long bằng lá bùa ngăn đập nước
Ai sẵn sàng đóng cửa biên giới với Lào
Nhưng mở toang cửa miễn đề phòng rước giặc phương Bắc từng đem quân xâm lược

Ai đối xử với dân vô cùng bạo ngược
Cướp đất vùng nôi cách mạng Thủ Thiêm, giết banh xác cụ Kình
Những vụ án oan khốc kích động lòng trời đất
Ngay mùa xuân mà mưa đá sấm rền quỷ khốc thần kinh

Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên qua luật nhân quả hiển linh
Con gái một đại gia thép mang bí số “Corona 17” làm nổ tung Hà Nội
Không phải tự nhiên mà mưa đá sấm rền
Những đòn trời giáng đã xé toang lời nói dối!

Bùi Chí Vinh
7-3-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.