Tháng giêng, 2 & 3. Những bài thơ cánh cụt

Posted: 10/03/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Xen, Pháp Hoan

Vẽ tự khi nào không biết nữa
hai bàn tay mọc xuống cầm dương
âm đi chúi nhủi buồn đi trốn
một nốt vi lô lạc giữa đường

 
Bàn Chân

Bước đi của tĩnh
sao thân còn động
ngồi yên ngồi yên
hồn vừa đổ bóng

 
Đốn

Người thức giấc một trần đêm
ngủ nằm lây lan cơn vạ
ánh trăng vực sóng bên thềm
đại thừa lung linh tiểu ngã

 
Nghe Mình

Để tay lên bụng
như trẻ thơ nằm
thở hơi nhè nhẹ
ngủ giấc đằm đằm

 
Thấy

Lưng còng tuổi gió
đời khoan nhặt sương
mắt cườm tra hột
nhìn sao tỏ tường

 
Khuyên tròn

Bơi đi vô minh
chừng như dã tướng
ngôi đời chùng chình
nuốt vào bụng ngược

 
Tâm

Muốn biết đời là gì
chỉ cần đưa tay nắm
đầu gốc ngọn từ bi
là gì, đời sẽ biết

 
Dựa

Đứng tựa vào sắc không gẫy gập
chợt mình thao thiết một bờ ngang
dấu phẩy, không gian chiều. xuống chậm
ô hay bụi náo đã tan hàng

 
Mộc Lan

Mộc còn là nguyên trạng
lan là mềm như lan
không là mầm lộ sử
thi lan trả hiện thần

 
Hoa Phong

Em cầm một nhánh bông
gió thổi rớt xuống sông
ơ kìa đi chỗ khác
mấy con cá lòng tong

 
Thư Mục

Chăm chú sẽ nhìn được
một bài thơ dàn ngang
những con chữ nằm dọc
cơ duyên của thợ hàn

 
Thính lạc

Tháng lịch rơi ào ào
mình nghe mình lích kích
ngày đuổi ngày lao xao
biết chừng mô hết dịch

 
Ký Ức

Cái sân chơi ngày cũ
bới tung gạch trong đầu
cánh buồm hoang xập xệ
còn phấp phới tình nâu

 
Buồn
[theo Giang]

Buồn lướt đi một khoang
lá thuyền. hay đơn mộc
triều nghiêng chiêu ánh giang
vẫn trăm năm buồn ngất

 
Bụi
[và Lê]

Người về như sao sa
mạch đất hồn lóng lánh
qua sông một chuyến phà
sương nằm trong quyển lạnh

Hoàng Xuân Sơn
2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.