Cạn dòng nước mắt

Posted: 13/03/2020 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Nước mắt nào cho Cửu Long Giang
Sao Chín Rồng bỏ Cửa Tiền Cửa Hậu…
Sao Chín Rồng bỏ Trà Vinh, Sóc Trăng…

Người không về vì chúng triệt long
đem phù sa lên nuôi miền bắc tái
anh em chó má cái gì đâu
hàng xóm bạn bè mà như thú dữ

Người nông dân còm cõi khóc than
oán trời cao oan nghiệt
trời đâu có bỏ dân Nam
chỉ vì bọn xâm loàn tích nước hồ Tam Hiệp Lan Thương

Chúng giết nhơn gian vì trò mèo Vũ Hán
Hoàng Hạc Lâu đau xót nhìn thứ dân tử biệt sinh ly
Mộng Trung Hoa bằng máu và nước mắt dân manh lệ
Sĩ phu nước Việt trợn mắt căm gan rách khóe phía biên thùy

Nam kỳ lục tỉnh phì nhiêu đâu còn nữa
đồng khô nẻ trắng sông
kênh rạch buồn đau như ngày mất nước
hờn căm này biết mấy mênh mông

Nước mắt nào cho mẹ Cửu Long
cá tôm cũng biết lộn cứt búng về phương Bắc
trước khi chết khô cùng với bạn tình sông

Nguyễn Hàn Chung
12/3/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.