Khát! khát khát!

Posted: 18/03/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Mồ hôi đổ: Giọt mặn
Đất nứt ra tảng khô
Trời đứng bóng chết lặng
biết kêu ai bây giờ …

phát Nước như phát chẩn
Đồng cạn với Hồ khô
chút đổ thừa: – “biến đổi…”
xuẩn ngốc, tự căn cơ.

“Vắt đất ra thành nước…” (sic!)
choàng áo Đỏ tạo mưa
bây chừ Đất tắt thở
Cá khô chết bụi bờ

Khát, khát …mồ hôi mặn
nước giọt long tong thùng…

15.3.2020
Lê Phước Dạ Đăng
(Từ 7-13.3.2020 hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn các tỉnh nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Tin từ Báo Thanh Niên 15.3.2020)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.