Sự tráo trở của thời sự

Posted: 23/03/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Kẻ tạo ra cúm Tàu bắt đầu lên giọng “Nhạc Bất Quần”
Đòi hỗ trợ nước Ý trong việc ngăn chặn Corona virus
Bọn “ngụy quân tử” Bắc Kinh ló ra từ truyện chưởng Kim Dung
Tranh thủ “thiếu chó để bắt mèo ăn cứt”

Đất nước có Vatican, có Đức Giáo Hoàng đã ăn “một vành đai, một con đường” để chết
Để bị “Vũ Hán hóa toàn bộ Italia” vì phản bội Đức Chúa Trời
Đồng nhân dân tệ có mùi tanh phát xít
Từ mùi Hitler đến mùi Tập Cận Bình, mùi “tơ lụa” tả tơi

Hôm qua “tiếng hát vượt thời gian” Thái Thanh bay vút về trời
Hôm nay danh tướng nghệ sĩ Lê Minh Đảo bị lưu đày 17 năm cũng giã từ cõi thế
Thương một thời ngọc nát, vàng rơi
Anh hùng tử, khí hùng… đẫm lệ!

Nhưng thời sự có tráo trở đến đâu cũng phải chừa dâu bể
Bạo chúa, hôn quân đều đột tử bởi độc trùng
Cho dù virus Corona có đổi tên “quốc tịch”
Thì cúm Tàu cha cúm Việt cũng lâm chung …

20-3-2020
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.