Những gọng thơ ngày đổi gió

Posted: 26/03/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Hỏi rằng em có yêu tôi
cùng khi mưa bụi đã rời thinh không
chiếc áo mặc
ngược
trên đồng
chiếc ô che gió
còn mong gì hàn 
níu vào những gọng cây han
rỉ. bám tuột. khúc tàn phố xuân
đã miên man ngày huân công
bài thơ em gắn
giữa chồng chất
đau

Hoàng Xuân Sơn
23/3/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.