Test | Đóng cửa | Tháng ba

Posted: 30/03/2020 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Test

ngày mai đi test mà âm
đạo vừa mừng rỡ nẩy mầm bốn phương
lỡ mà xui xẻo có dương
vật mình vật mẩy hết đường thối lui!

25.03.2020

 

Đóng cửa

nhà nhà đóng cửa
làng xóm đóng cửa
quận tỉnh đóng cửa
thành phố đóng cửa
thế giới đóng cửa
thường cuối tuần tôi nghe tiếng loa của các đám cưới
kính chào quan viên hai họ
chủ nhân của buổi tiệc hôm nay là tân lang và tân giai nhân
rồi dzô dzô …
rồi tiếng loa của karaoke đinh tai nhức óc
mấy bữa nay im ắng
thế giới đang thoi thóp
tôi thấy nhân loại thật ra cũng mong manh
dân gian có câu
“trời hại mới hư”

27.03.2020

 

Tháng ba

tháng ba u ám rã rời
hai vì sao sáng trên trời bỏ đi
bao trùm dịch bệnh co vi
khắp nơi tang tóc lấy gì cho nhau

21.03.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.