Trốn Corona | Về một đóa hoa

Posted: 01/04/2020 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Trốn Corona

tôi nằm trốn corona
trong gian phòng chứa đầy tà khí thơ
mấy mươi năm sống dật dờ
ôm ba mộng ảo bơ phờ tâm cang
tô chi cái đẹp dung nhan
chỉ trong thoáng chốc sẽ tàn phai thôi
khuấy chi cái khổ trong đời
ngàn năm oán trách chỗ ngồi thế gian
trước sau rồi phải nguy nan
không tiêu vì dịch, cũng tàn vì thơ.

 

Về một đóa hoa

chắc gì
em thuộc về tôi
con sông
còn
lật
xuồng trôi xuôi dòng
cái bong bóng
vẫn
phập phồng
trời mưa
chưa
hiểu
nỗi lòng giọt mưa
tiếc chi
một đóa quỳnh xưa
long lanh
từng hạt sương
vừa
vỡ tung.

Phạm Hồng Ân
(28/03/2020)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.