Núi che mặt núi | Ly rượu đỏ | Gầy ổ nơi đây

Posted: 15/05/2020 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Núi che mặt núi

Núi che mặt núi mưa rền gió
Tấm áo cửu long nước ngả màu
Đêm sâu như mực trăng như máu
Gõ cửa trùng dương sóng nhiễu nhương.

Mùa xuân mùa hạ trôi loang loáng
Người về đâu và ta ở đâu
Dưới chân thành phố không đèn đóm
Kể lể làm gì với mắt nâu.

Đường mây không nắng đường vô ngã
Chen chúc về đâu những núi sông
Chữ nghĩa cũng lòa từng đêm trắng
Dậy sớm lùa trâu bỏ cánh đồng.

Khoác áo theo mưa về cố xứ
Đất trời rỗng ruột gió chông chênh
Từng cơn mộng mị rừng như lửa
Vạn pháp như nhiên chuyện bụi tàn.

(Melbourne, 06/5/2020)

 

Ly rượu đỏ

Trong đôi mắt viềng đen là khu vườn nho chín
Ly rượu đỏ buổi trưa cất tiếng hát nồng nàn
Đáo bỉ ngạn là điều chơn thật
Vũ điệu đường phố brazil hay tokyo
Đều đáng thu hình đáng ngưỡng mộ.

Bạn thấy gì sáu mươi năm trước
Hay trăm năm sau
Nhật nguyệt vẫn đơm hoa dãy lụa đào
Trên đôi vai thiếu phụ
Ruộng lúa vẫn bồng bềnh.

Khu vườn nho và ly rượu đỏ
Vẫn hy hữu thế gian
Sự chiêm ngưỡng hay từ bỏ
Không hề liên quan
Về bài thuyết pháp đệ nhứt nghĩa
Của Bồ Đề Đạt Ma.

 

Gầy ổ nơi đây

Núi là núi cỏ xanh rì
Nghe gì đời gió thầm thì đêm qua
Về ta trải áo hiên nhà
Con trăng bạch hạc vẽ tà áo bay
Sẽ về gầy ổ nơi đây
Bốn phương mộng vẫy gió mây la đà.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.